เครื่องเลเซอร์จำนวน 3 เครื่อง  ซึ่งสามารถรองรับปริมาณงานที่มากและเร่งด่วนได้ 

นอกจากนี้ยังมีบริการงานพับ (BENDING) และบริการด้วยด้วยเครื่อง CNC WIRECUT/ EDM / MACHINING CENTER / CNC DIE SINKER EDM / SUPER DRILLING เป็นต้น

Text Box: เครื่องจักร

Copyright © 2007 Star Mechatronic  Co., Ltd. - Bangkok, Thailand

เครื่องพับ สามารถพับงานได้พับงานได้ยาว 3.6 เมตร ขนาด 150 ตัน