นี่คือตัวอย่างชิ้นงานบางส่วนที่เราผลิตให้กับลูกค้าของเรา

ตัวอย่างการตัดงานท่อด้วยเครื่องเลเซอร์

ตัวอย่างงานตัวอักษรและตัวเลข

ตัวอย่างงานไม้ที่ตัดด้วยเลเซอร์

ตัวอย่างงานโลหะสำหรับงานตบแต่ง

Text Box: ตัวอย่างชิ้นงาน

Copyright © 2007 Star Mechatronic  Co., Ltd. - Bangkok, Thailand

ตัวอย่างการตัดงาน สามมิติ 3D

ตัวอย่างงานพับ

ตัวอย่างการตัดงานไม้หนา 3 มิลลิเมตร

ตัวอย่างการตัดงานไม้หนา 20 มิลลิเมตร

ขาแขวนจอ LCD

งานเลเซอร์ Acrylic

งาน stainless steel

งานพับโค้ง