เครื่องจักร
รูปเครื่อง LASER CUT
ยี่ห้อ รุ่น กำลัง (W) ประเภท จำนวน
Amada LCG 3015 AJ 2000 Fiber Laser 1
Amada FO-3015NT 4000 CO2 2
Amada FO-MII 3015NT 4000 CO2 1
Mazak OPTIPLEX 3015 DDL 4000 DDL 1
Mazak SUPPER TURBO-X510 4000 CO2 1
FIBER MAX
2500 X 6000
22000 FIBER 1
รูปเครื่อง LASER CUT ยี่ห้อ รุ่น กำลัง ( W ) ประเภท จำนวน
Amada LCG 3015 AJ 2000 Fiber Laser 1
Amada FO-3015NT 4000 CO2 2
Amada FO-MII 3015NT 4000 CO2 1
Mazak OPTIPLEX3015 DDL 4000 DDL 1
Mazak SUPPER TURBO-X510 4000 CO2 1
FIBER MAX
2500 X 6000
22000 FIBER 1
** ข้อมูล ณ ปี 2022 **
รูปเครื่อง BENDING
ยี่ห้อ รุ่น ยาว ( mm. ) จำนวน
Amada RG 35 1250 4
Amada RGM2 3512 1250 2
Amada HM2204 4280 1
Amada HS1703 3110 1
Amada FBD8025 2500 1
Amada HG8025 2500 1
HAGO - 3050 1
รูปเครื่อง BENDING ยี่ห้อ รุ่น ยาว ( mm. ) จำนวน
Amada RG 35 1250 4
Amada RGM2 3512 1250 2
Amada HM2204 4280 1
Amada HS1703 3110 1
Amada FBD8025 2500 1
Amada HG8025 2500 1
HAGO - 3050 1
รูปเครื่อง WATER JET
ยี่ห้อ รุ่น TABLE ( mm. )
OMAX 80160 WJ 2000 X 4000
OMAX 60120 WJ 1525 X 3200
รูปเครื่อง WATER JET ยี่ห้อ รุ่น TABLE ( mm. )
OMAX 80160 WJ 2000 X 4000
OMAX 60120 WJ 1525 X 3200
รูปเครื่อง SHEARING
ยี่ห้อ รุ่น ยาว ( mm. ) หนา
KRRAS SH-01 3100 6 mm.
รูปเครื่อง SHEARING ยี่ห้อ รุ่น ยาว ( mm. ) หนา
KRRAS SH-01 3100 6 mm.
รูปเครื่อง ROLLING
ยี่ห้อ รุ่น กว้าง ( mm. ) หนา
FACCIN VISANO BS 2000 2000 15
PJ BENDING - 1220 5
รูปเครื่อง ROLLING ยี่ห้อ รุ่น กว้าง ( mm. ) หนา
FACCIN VISANO BS 2000 2000 15
PJ BENDING ม้วนแผ่น ม้วนท่อ 1220-6000 5
รูปเครื่อง V-CUT
ยี่ห้อ รุ่น หนา (mm) ยาว (mm.)
SMART NVL 4000 6 4000 MM
รูปเครื่อง V-CUT ยี่ห้อ รุ่น หนา (mm) ยาว (mm.)
SMART NVL 4000 6 4000 MM
รูปเครื่อง WELDING
ยี่ห้อ รุ่น ประเภท
Welpro - ไฟฟ้า CO2
Lincoln - อาร์กอน
Spot welding - Spot welding
Smart - Laser Welding
รูปเครื่อง WELDING ยี่ห้อ รุ่น ประเภท
Welpro - ไฟฟ้า CO2
Lincoln - อาร์กอน
Spot welding - Spot welding
Smart - Laser Welding
รูปเครื่อง CNC LATHE, WIRECUT และอื่นๆ
ยี่ห้อ รุ่น จำนวน
SODICK AQ 6 เครื่อง
ECOCA SL 2 เครื่อง
อื่นๆ - 4 เครื่อง
รูปเครื่อง CNC LATHE, WIRECUT และอื่นๆ ยี่ห้อ รุ่น จำนวน
SODICK AQ 6 เครื่อง
ECOCA SL 2 เครื่อง
อื่นๆ - 4 เครื่อง